İngiltere Dil Okulları


İngiltere’de  Dil Eğitimi

İngiltere dil eğitimi  için yola çıktığınızda İngiltere’de dil eğitimi  alırken sadece İngiltereyi değil tüm Birleşik Krallığı keşfetme ve İngilizce pratik yapma şansınız olacak. İngiltere dil okulları iyi standartlarda ve pratiğe dönük eğitim vermektedir. İngiltere; Birleşik krallığı meydana getiren 4 ülkeden en büyük ve merkezi olanı. Avrupa Kıta’sının kuzey batısında Büyük Britanya adası üzerinde yer alır. Üzerinde yaşayan halka İngiliz halkı denir ve konuştukları dil İngilizce’dir. İngilizce dünyanın en yaygın dilidir. Özellikle orta çağ ve hemen sonrasında krallığın yayılma politikası İngilizce’nin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Tüm Dünya’da ortak dil olarak gayri resmi olarak kabul görmüştür. Ancak bu yaygınlık yüzlerce aksan farklılığını da beraberinde getirmiştir. İngiltere’de 53 Milyondan fazla insan yaşamaktadır. İngiltere dil okulları için çok fazla seçenek vardır.

İngiltere'de dil eğitimi

İngiltere Dil Okulları

Hastings Dil Okulları

Devon Dil Okulları