Poznan Güzel Sanatlar Akademisi


Poznan Güzel Sanatlar Akademisi’nin geleneklerini sürdüren modern bir üniversite Poznan Üniversitesi (UAP).

UAP, Polonya’da yalnızca sanat alanında eğitim sağlayan tek sanat üniversitesidir. Öğrenciler ayrıca mühendislik ve tamamen teorik çalışma alanlarını seçebilirler. Kapsamlı üniversite yapısı ve sayısı öğrenci sayısına orantılı olan yüksek nitelikli öğretmenler, mükemmel öğrenci-öğretmen ilişkilerinin geliştirilmesine olanak sağlar. Sanat ve tasarım stüdyolarında uygulanan her proje bir deneydir. Tüm görevler profesörlerin, yardımcı doçentlerin, yardımcıların ve teknik personelin aktif katılımı ile açık ve gerçekleştirilmiştir.

UAP, Polonya’daki tüm sanat okullarının en açık yapısına sahiptir. Bu, tüm sanat ve tasarım stüdyoları, laboratuarlar, kurslar ve atölye çalışmalarının, seçtikleri çalışma alanından bağımsız olarak tüm öğrencilere açık olduğu anlamına gelir. Bu, üniversitenin sanatsal, bilimsel ve eğitimsel potansiyelinin maksimum kullanımına izin verir.

UAP mezunları, hızla değişen işgücü piyasasının taleplerini mükemmel bir şekilde karşılayabilen bireysel olarak eğitilmiş sanatçılar.

Öğrencilere çok çeşitli uygulamalı ve teorik dersler içeren iyi test edilmiş bir eğitim programı sunulur. Kursları seçmekte ve bireysel eğitim yollarını izlemekte özgürdürler. Sanatsal becerilerini ve bilimsel bilgilerini geliştirirler ve bağımsız olarak seçilen çok sayıda sanatçı, tasarımcı ve teorisyen ile çalışma yeteneğine sahiptirler.

Poznan Güzel Sanatlar Akademisi The European League of Institutes of the Arts (ELIA) ve Network for the International Cooperation in the Arts üyesi olup, Bologna anlaşmasına tabidir ve bu sayede 3 yıl lisans ve iki yıl yüksek lisans olarak eğtim vermektedir

Ayrıca Erasmus ve Ceepus Programları sayesinde okulun birçok öğrencisi İngiltere, Fransa, Yunanistan’daki partner okullarda da eğitim görebilmektedir.

Poznan Güzel Sanatlar Akademisinin Bölümleri ve Yıllık Eğitim Ücretleri

Program Adı Lisans (Euro) Yüksek Lisans (Euro)
Resim ve Çizim 5.000 6.000
Heykel 5.000 6.000
Intermedia 5.000 6.000
Atölye Grafik 5.000 6.000
Fotoğraf 5.000 6.000
İç Tasarım 5.000 6.000
Endüstriyel Tasarım 5.000 6.000
Grafik Tasarım 5.000 6.000